Đóng

Bóng rổ

19/01/2022

BÓNG RỔ (HLV Đỗ Thị Xuyến)

 

NGÀY GIỜ HỌC HỌC PHÍ
Thứ 7 – chủ nhật

7g30 – 9g00

T7: 15g45 – 17g15

CN: 16g30 – 18g00

200.000 đồng/tháng
2-4-6

7g30 – 9g00

15g45 – 17g15

300.000 đồng/tháng
3-5-7

7g30 – 9g00

15g45 – 17g15

300.000 đồng/tháng

 

 

 

 

YÊU CẦU ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

Hotline: 02837558359