Đóng

Đàn

19/01/2022

ĐÀN ORGAN & PIANO (GV Trần Duy Cần)

 

GIÁO VIÊN

NGÀY GIỜ HỌC

HỌC PHÍ

Thầy Trần Duy Cần

-Tuần 02 buổi, mỗi buổi 01 tiếng

-Tuần 01 buổi, mỗi buổi 02 tiếng

3 – 5

08g00 – 09g00

09g00 – 10g00

17g00 – 18g00

18g00 – 19g00

19g00 – 20g00

-Học phí Organ

250.000 đồng/tháng

-Học đệm đàn

300.000 đồng/tháng

-Học Piano

350.000 đồng/tháng

4 – 6

08g00 – 09g00

09g00 – 10g00

17g00 – 18g00

18g00 – 19g00

19g00 – 20g00

Thứ 7

08g00 – 09g00

09g00 – 10g00

17g00 – 18g00

18g00 – 19g00

CN

08g00 – 09g00

09g00 – 10g00

10g00 – 11g00

 

YÊU CẦU ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

Hotline: 02837558359