Đóng

Lớp học

09/07/2021

Tính toán nhanh (MindGym)

Thông báo chiêu sinh lớp toán nhanh Soroban – phát triển tư duy cho trẻ

NGÀY GIỜ HỌC HỌC PHÍ

Thứ 2 –  thứ 4

Thứ 3 – thứ 5

08g00 – 09g30

09g30 – 11g00

18g00 – 19g30

19g30 – 21g00

960.000 đồng/tháng
Thứ 7 – Chủ nhật

08g00 – 09g30

09g30 – 11g00

14g30 – 16g00

16g00 – 17g30

960.000 đồng/tháng

 

YÊU CẦU ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

Hotline: 02837558359